HOME ZORGORGANISATIES FINANCIERING ZORGVASTGOED REFERENTIES WERKWIJZE
HOME

© 2020 HMV Invest BV | Tuldensedijk 10 | 5085 NB Esbeek | Tel. 013 - 50 50 284 | info@hmvinvest.nl

Het CORE Model

Van zorgvisie naar zorgvastgoed


Om een verantwoord antwoord te kunnen geven op de huidige uitdagingen waarin zorgverleners zich bevinden dienen er diverse stappen genomen te worden. Om dit traject van 'proces tot project' inzichtelijk en beheersbaar te maken heeft HMV het CORE-Model ontwikkeld waarin alle relevante afwegingen op gestructureerde wijze doorlopen worden. Het CORE-Model definieert de kaders waarbinnen de verschillende doelstellingen gewogen worden en waarbinnen (zorg)beleid wordt vertaald naar de gebouwde omgeving.


HMV CORE Model:


■  Fase 1: Conceptfase

■  Fase 2: Ontwikkelfase

■  Fase 3: Realisatiefase

■  Fase 4: Exploitatiefase

Het CORE Model