HOME ZORGORGANISATIES FINANCIERING ZORGVASTGOED REFERENTIES WERKWIJZE
HOME

© 2020 HMV Invest BV | Tuldensedijk 10 | 5085 NB Esbeek | Tel. 013 - 50 50 284 | info@hmvinvest.nl

■  Haalbaarheidsanalyse: van beleid naar huisvesting

Aan strategisch huisvestingsbeleid kan vaak op verschillende manieren invulling worden gegeven. Variabelen welke onder andere gewogen dienen te worden zijn: locatie, boekwaarde bestaand vastgoed en grond, woonlast, financiering, verkooppotentieel, (her)ontwikkelpotentieel en investeringsbegroting. Om een gedegen haalbaarheidsanalyse te kunnen opstellen is uitgebreide kennis van vastgoedontwikkeling een noodzaak. Daarnaast is het van groot belang dat op het juiste moment de juiste spelers rond de tafel zitten. De haalbaarheidsanalyse dient immers direct te worden getoetst aan de (financiële) uitgangspunten van de verschillende betrokken (markt)partijen. Met haar ruime ervaring aan vastgoedontwikkeling en haar uitgebreide netwerk is HMV in staat deze partijen aan elkaar te verbinden en hiermee concreet vertaling te geven aan de belangen van zowel de zorgverlener als de investeerder. Elke project is hierbij maatwerk.


■  Programma van eisen: van huisvesting naar gebouw

Wanneer de gezamenlijk haalbaarheidsanalyse met goed resultaat is afgerond zijn daarmee de kaders bepaald waarbinnen de huisvesting concreet kan worden vormgegeven. In deze fase worden de ruimtelijke, functionele, technische en financiële eisen van de huisvesting in kaart gebracht. Deze eisen vormen de blauwdruk voor het gebouw. Voor wie wordt er gebouwd? Wat zijn de specifieke  eisen en wensen van deze doelgroep? Hoe kunnen we een gebouw ontwerpen wat geschikt is om met immer veranderende eisen  mee te transformeren? Dit zijn duidelijke vragen welke HMV in bouwteamverband op efficiënte wijze weet te beantwoorden.


■  Financieel:  

HMV draagt zorg voor de algehele financiering van de realisatie van de projecten, waarbij op voorhand de mogelijkheden worden onderzocht.

Fase 2: Ontwikkelfase