HOME ZORGORGANISATIES FINANCIERING ZORGVASTGOED REFERENTIES WERKWIJZE
HOME

© 2020 HMV Invest BV | Tuldensedijk 10 | 5085 NB Esbeek | Tel. 013 - 50 50 284 | info@hmvinvest.nl

■  Projectmanagement:

Wanneer er door gecoördineerde samenwerking van betrokken partijen tot een stedenbouwkundig, functioneel, technisch en architectonisch weloverwogen en financieel haalbaar planontwerp is gekomen vormt vergunningsmanagement de volgende stap in het proces. Om een door gemeente, omwonenden en overige belanghebbenden gedragen plan te kunnen realiseren dienen immers de juiste vergunningen verkregen te worden. Om snel deze benodigde vergunningen te verkrijgen is het van belang dat dit proces op juridisch correcte wijze wordt aangevangen en wordt doorlopen. HMV is, als ervaren coördinerende partij, in staat dit traject snel en efficiënt te laten verlopen.


■  Bouwmanagement:

Wanneer de benodigde ruimtelijke procedures zijn afgerond en wanneer de juiste uitvoerende partijen bij elkaar zijn gebracht kan daadwerkelijk gestart worden met de (ver)bouwwerkzaamheden. Door in bouwteamverband op een slim en lean bouwproces te sturen kan veel tijd worden gewonnen. HMV vormt hierin een belangrijke schakel. Met haar ruime ervaring en uitgebreide bouwkundige kennis weet zij op daadkrachtige wijze elk bouwproject binnen de vooraf gestelde financiële kaders succesvol af te ronden.


Fase 3: Realisatiefase