HOME ZORGORGANISATIES FINANCIERING ZORGVASTGOED REFERENTIES WERKWIJZE
HOME

© 2020 HMV Invest BV | Tuldensedijk 10 | 5085 NB Esbeek | Tel. 013 - 50 50 284 | info@hmvinvest.nl

Project Haga Lucia Breda 46 zorgappartementen:


Samenwerkingspartners:

■  Concept/projectontwikkelaar: HMV Invest BV

■  Zorgorganisatie: Thebe

■  Investeerder: AMVEST

■  Architect: Havermans:Hielkema Architecten


Programma:

■  46 zorgappartementen (huur) zorgcampus "Lucia Haga"


Locatie:

De Haga zorgcampus ligt aan de westzijde van Breda. De huidige zorcampus Haga is westelijk in de wijk Princenhage gelegen. De locatie is reeds sinds 1889 in gebruik als zorgcampus. In de decennia na de oorlog werd de locatie gefaseerd bebouwd met de huidige bebouwing. Het voormalige op locatie aanwezige Lucia-gesticht werd verzorgingshuis Lucia en ontwikkelde zich tot een uitgestrekt gebouwencomplex. Momenteel staat de huidige zorgcampus aan de vooravond van een grootschalige en een door HMV Invest BV geïnitieerde revitalisatie. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum vormt de eerste fase van deze moderniseringsronde.


Initiatief:

De vervangingsvraag van het op de zorgcampus aanwezige gedateerde zorgcentrum van Thebe alsmede het gewijzigde zorgbeleid van Thebe zijn directe aanleiding geweest om in een nauwe samenwerking tussen Thebe en HMV de zorgcampus volledig te revitaliseren. Thebe treedt enerzijds op als verkoper van de grond en anderzijds als huurder van het nieuwe zorgcentrum en zorgverlener voor de totaal 70 nieuw te realiseren zorgappartementen. AMVEST treedt op als investeerder voor het complex met de 46 zorgappartementen. HMV Invest BV treedt op als risicodragende partij en als concept/projectontwikkelaar & initiatiefnemer.

HAGA 46 ZORGAPPARTEMENTEN